Próbna ewakuacja

12 października przeprowadziliśmy ważne ćwiczenia. Pani Dyrektor zorganizowała w tym dniu próbny alarm pożarowy, a także ewakuację. Akcja odbyła się z udziałem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Lisowa oraz ze Święcan, a działaniami pokierował  pan Stanisław Święch, podinspektor do spraw zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i ochrony przeciwpożarowej.

Po usłyszeniu dźwięku alarmu wszyscy pracownicy szkoły, a także nauczyciele razem z uczniami ewakuowali się z budynku zagrożonego pożarem na podwórko szkolne, kierując się drogą zgodnie z zasadami ewakuacji. Na zewnątrz został sprawdzony stan liczebności wszystkich ewakuowanych.  Natomiast pod szkołą pojawiły się wozy strażackie, po czym strażacy przystąpili do pokazowej akcji gaszenia pożaru i usuwania zadymienia budynku. Z kolei uczestniczyliśmy w krótkim kursie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w pożarze oraz wysłuchaliśmy ważnych zasad postępowania w sytuacji zagrożenia. Uczniowie mogli również zapoznać się z obsługą gaśnic przeciwpożarowych. Na koniec oczywiście zostali zaproszeni do obejrzenia wozów strażackich i ich wyposażenia. Po tych emocjach przyszedł czas na pamiątkową fotografię ze strażakami.