Pasowanie na ucznia

Ślubowanie i pasowanie na ucznia to podniosłe i ważne wydarzenie w naszym szkolnym kalendarzu imprez. Tradycyjnie, jak co roku w październiku, uczniowie klasy pierwszej rozpoczęli uroczystość występem artystycznym przygotowanym wspólnie z wychowawczynią panią Beatą Rogowską.  Z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki i  tańczyli. Zaprezentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszym miesiącu nauki w szkole.

Następnie złożyli uroczyste przyrzeczenie na sztandar szkoły. Ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę i klasę, zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po ślubowaniu, aktu pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Lisowie  dokonała pani dyrektor Elżbieta Madej.

Podczas ceremonii najmłodsi uczniowie otrzymali upominki oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez rodziców. Od tego momentu pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły.

Na zakończenie dzieci świętowały przy poczęstunku przygotowanym przez rodziców. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.

Pierwszakom i całej społeczności uczniowskiej życzymy dobrego, spokojnego roku szkolnego 2021/2022