Pasowanie na czytelnika

W dniu 21 lutego 2024 roku w bibliotece szkolnej odbyło się pasowanie uczniów klasy I na czytelników biblioteki szkolnej. Zanim najmłodsi zostali pasowani, wzięli udział w programie przygotowanym przez uczniów klasy VIII. Rozwiązywali zadania, w których wykazali się umiejętnością czytania, pisania i rozumienia pojęć związanych z biblioteką i książkami.

Zapoznali się z regulaminem biblioteki i czytelni. Wysłuchali próśb książek, które chcąc jak najdłużej służyć wszystkim czytelnikom muszą być poszanowane. Złożyli ślubowanie, że będą korzystać z książek i będą je szanować. W prezencie otrzymali książki, zakładki do książek i zeszyty do opisywania lektur.