Pasowanie na czytelnika

W dniu 5 kwietnia w bibliotece szkolnej odbyło się pasowanie uczniów klasy I na czytelników biblioteki szkolnej. Pierwszaki uczestniczyły w warsztatach podczas których bibliotekarz i koledzy z klasy VII prowadzili zajęcia związane z książką i biblioteką. Najmłodsi zapoznali się z regulaminem biblioteki i czytelni.

Wysłuchali próśb książek, które chcąc jak najdłużej służyć wszystkim czytelnikom muszą być poszanowane. Rozwiązywali zadania w których wykazali się umiejętnością czytania, pisania i rozumienia pojęć związanych z biblioteką i książkami.

Złożyli ślubowanie, że będą korzystać z książek i będą je szanować. W prezencie otrzymali książki, zakładki do książek i zeszyty do opisywania lektur.