Pasowanie na czytelnika

W dniu 12 grudnia uczniowie klasy I zostali podczas specjalnego spotkania w bibliotece szkolnej pasowani na czytelników. Bibliotekarce towarzyszyli uczniowie klasy IV i V w strojach bohaterów książek. Angażowali pierwszaków do wykonywania zadań związanych z czytaniem i opowiadaniem książek. Pierwszaki zostały zapoznane z regulaminem biblioteki i zasadami postępowania z książkami. Wykazali się umiejętnościami pisania i czytania, które zaprezentowali podczas zajęć.