Papież Polak

Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Lisowie od początku roku szkolnego 2019/20 przygotowywała się do tej, dla nas tak bardzo ważnej, rocznicy urodzin Papieża Polaka.

Aby przybliżyć uczniom postać naszego wielkiego rodaka, na szkolnym korytarzu umieściliśmy ekspozycję zawierającą zdjęcia oraz biografię św. Jana Pawła II oraz blisko związanego z Nim śp. kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Uczniowie przygotowali piękne prace plastyczne, które zostały wystawione w „Szkolnej Galerii” obok flagi narodowej i papieskiej oraz sztandaru naszej Szkoły, pod tytułem Jan Paweł Wielki .

 

 

 

Planowaliśmy uroczystość szkolną z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II ale w związku z zawieszeniem zajęć szkolnych z powodu pandemii, nie będzie mogła się odbyć.

 

Ale nie zapomnieliśmy o naszym wielkim, świętym Papieżu.

Uczniowie naszej szkoły z tej okazji napisali swoje refleksje o Nim …

18 maja mija 100 rocznica urodzin Jana Pawła II- papieża Polaka. 16 października 1978 roku Karol Wojtyła został wybrany na następcę św. Piotra. Odbył wiele apostolskich podróży po całym świecie dając nadzieję ludziom. Mówił,że Bóg jest miłością. W 1979 roku poraz pierwszy jako papież przybył do Polski. Wypowiedział wtedy pamiętne słowa ” Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.”
Zawsze był otwarty na drugiego człowieka. Kochał dzieci i młodzież- zainicjował powstanie Światowych Dni Młodzieży.
Nauczanie Jana Pawła II i jego świadectwo życia i wiary wskazują nam drogę do domu Ojca.
Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku w wigilię święta Miłosierdzia Bożego.
27 kwietnia 2014 roku został ogłoszony świętym.
Święty Janie Pawle czuwaj nad nami i chroń nas!

 Nikola Hans

 

Jan Paweł II był wspaniałym, niezwykłym i dobrym  człowiekiem, kochającym wszystkich ludzi.  Dzięki  jego wstawiennictwu i poświeceniu Polska m.in. odzyskała wolność od władzy i wpływów  komunistów – wspierał ją i Polaków  jak mógł w najtrudniejszych chwilach. Dlatego papież Jan Paweł II – dla mnie był, jest i będzie człowiekiem  wartym naśladowania w życiu.

Wiktoria Wójcik

 

„ W Wadowicach niedaleko Krakowa urodził się Karol Józef Wojtyła przyszły papież – POLAK.” Więc czego życzyć świętemu w niebie, może zdrowia, szczęścia … no nie wiem. Może by Bogu prośby nasze zanosił, o to Go cała nasza społeczność prosi. 

Fabian Kuś

 

Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła był pierwszym papieżem Polakiem. Kim jest dla mnie? Na pewno tak jak dla większości ludzi wielkim autorytetem i kimś godnym naśladowania. Żaden inny papież nie odbył tylu podróży co Jan Paweł II. Nie istniały dla niego żadne bariery i granice. Docierał wszędzie tam, gdzie rządy i ludzie gotowi byli go przyjąć. Głosił radosną nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie i ukazywał Chrystusa jako dobrą nowinę dla świata. I właśnie dlatego był tak niezwykły.

Bartosz Płaziński

Święty Janie Pawle II,

Opiekujesz się nami i naszą Ojczyzną. 100 lat temu przyszedłeś na świat jako Karol Wojtyła.
Dziś Twoje imię zna cały świat.                                                                        

Laura W.

Z okazji setnej rocznicy urodzin świętego Papieża-Polaka, Jana Pawła II chciałbym życzyć wszystkim katolikom zdrowia oraz szczęścia w ten trudny czas pandemii. Nasz papież był wspaniałym człowiekiem. Pamiętajmy o Nim! 

Oskar Wojnarowicz

 

Jan Paweł II był jedynym papieżem Polakiem. 18 maja obchodziłby setne urodziny. Jestem pełen podziwu dla Niego. Podróżował po całym świecie, aby nawoływać ludzi do wiary. Zaimponował mi tym, że przebaczył osobie, która chciała pozbawić go życia. Był całkowicie oddany Bogu. 

Igor Szlachcic

 

…  prośby, podziękowania i modlitwy za jego wstawiennictwem  ……

 

Moja modlitwa do Świętego Jana Pawła II
Janie Pawle II, Święty Papieżu, wspomagaj mnie w moich trudnościach i dodaj cierpliwości
i wytrwałości. Ty wiele wycierpiałeś i swoim życiem pokazałeś, jak cierpieć w pokorze.
Pragnę za Twoim przykładem i wstawiennictwem u Maryi i Jezusa zbliżać się do Boga.

Cezary Zięba 

 

Kochany Papieżu, nasz Polski Święty,

18 maja to szczególna data, bowiem wtedy obchodziłbyś swoje 100. urodziny. Twoje święto to czas, kiedy możemy wspominać Twoją Świętą osobę – to, jak wspaniałym przykładem wiary, miłości i nadziei byłeś. Bądź dla nas zawsze wzorem, a w dniu urodzin życzę Ci, abyś w Niebie, pośród innych świętych wypraszał nam potrzebne łaski. Módl się za nami, do Boga w Niebie…

Amelia Kamińska

Kochany Święty Janie Pawle II

nie piszemy „byłeś” tylko JESTEŚ dla nas nauczycielem życia, wzorem, skarbnicą złotych myśli aktualnych do dnia dzisiejszego. Twoja świętość nie bierze się znikąd- swoim życiem,empatią i współczuciem zasłużyłeś na to.

Kochamy Cię

KAROLINA I JOANNA KRUPA

 

Drogi Janie Pawle II,  dziękuję Ci  za to,że w każdej sytuacji życiowej Twoje mądre rady są nadal pokrzepieniem dla nas. Mimo, że nie ma Cię z nami, w swoich słowach nadal żyjesz w naszych sercach i uczysz nas jak żyć.

ZOSTAŃ NA ZAWSZE W NASZEJ PAMIĘCI !

PIOTR KRUPA

 

Święty Janie Pawle Wielki,

Bądź zawsze z nami wszędzie i o każdej porze. Opiekuj się nami Ojcze Kochany. My będziemy pracować nad swoimi wadami. Byśmy w Niebie z Tobą się spotkali …

Jakub Dachowski

                                                                             

Ojcze Święty, przyjmij nasze podziękowanie za każde słowo, za Twoje pielgrzymowanie,

za świadectwo żywego Boga, które niosłeś swoją posługą na Stolicy Piotrowej.

Kamil Kurowski

 

Ojcze Święty, przyjmij nasze dziękczynienie
za każde Twoje słowo, za Twoje pielgrzymowanie,
za świadectwo żywego Boga.
Dziękujemy Ci za Twoją miłość do ludzi całego świata
i do naszej Ojczyzny.

Amelia W.

 

Kochany Ojcze Święty!

Dziękuje Ci za Twoje wysiłki i trud apostołowania podejmowany dla Kościoła, świata i dla mnie …

Zuzia W.

 

Janie Pawle II, nasz Święty Orędowniku!

Pragnę Ci podziękować za Twoje pielgrzymki do Polski. Bądź zawsze z nami!

Emilia Kolbusz

 

Ślę Ci Ojcze Święty z okazji 100. rocznicy Twoich urodzin podziękowanie za Twoją miłość i dobroć.

Bartek Grębski

 

Dla Ojca Świętego

Święty Janie Pawle ukochany Ojcze Nasz
Dziś od Twoich narodzin mija już 100 lat
W 1978 na papieża Cię wybrano
I całym sercem pokochano
W ciągu 26 lat pontyfikatu
Miłosierdzie Boże pokazywałeś światu
Papieżem pielgrzymem Cię nazywano
Bo w ponad 130 krajach Cię witano
Dzieci i młodzież szczególnie umiłowałeś
Wiec Światowe Dni Młodzieży im zorganizowałeś
My słowo Twe głosić będziemy
Z miłością i wiarą żyć chcemy
Przykładem Twego życia się kierować
W dobroci serca Cię naśladować
Nieprzyjaciół będziemy swych miłować
Urazy i winy innym darować
Świat Miłosierdziu Bożemu zawierzyłeś
Drogą do Boga nas prowadziłeś
Uczyłeś by z bliźnimi dzielić się
I w Bogu ufność pokładać na dobre i źle
Mimo że nie ma Cię z nami już
Pamięć o Tobie zawsze będzie żyć
Dlatego dziś życzyć chcemy Ci
Byś w Niebie szczęśliwy z aniołami był
Z góry obserwował nas
Chronił i czuwał cały czas
My Ci obiecać chcemy dziś
Wiernymi uczniami Twymi być

  przesłał Maksymilian Hans

 

Uczniowie naszej Szkoły uczestniczyli 15 maja 2020 r. w zdalnych lekcjach video, podczas których przypominali i poznawali biografię św. Jana Pawła Wielkiego. Wykonywali laurki urodzinowe dla Niego i pisali listy oraz wypracowania. Opublikujemy je w następnym artykule.