Organizacja konsultacji dla uczniów

Organizacja konsultacji z uczniami

 

Od 25 maja 2020 r. Szkoła Podstawowa im. M. Rataja w Lisowie umożliwia uczniom klasy VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach.

Harmonogram konsultacji:

Dzień tygodnia Wtorek Czwartek Piątek
Czas trwania 930 – 1100 930 – 1100 900 – 1030
Przedmiot j. angielski matematyka j. polski
Prowadzący mgr Patrycja Hajduk mgr Bernadeta Antas mgr Ewa Podkulska

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów. Celem konsultacji jest powtórzenie materiału z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Uczeń będzie miał możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. O formie i terminach tych konsultacji rodziców i dzieci poinformuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę także sytuację epidemiczną na terenie jego gminy.