Nagrody Wójta Gminy

Podobnie jak w ubiegłych latach najlepsi uczniowie z naszej szkoły zostali wytypowani przez Radę Pedagogiczną do Nagrody Wójta Gminy Skołyszyn. 22 czerwca zostali zaproszeni do GOKiCz w Skołyszynie, gdzie nastąpiło uroczyste wręczenie tych nagród, gratulacji obecnym rodzicom. Nagrody te otrzymali: Bartosz Rzońca z klasy piątej i Zuzanna Ryba z klasy szóstej. Uczniowie ci osiągnęli wysokie wyniki w nauce, otrzymali wzorowe zachowanie oraz byli laureatami wielu konkursów.