Nagrody w konkursie KRUS

 Nasza szkoła otrzymała dyplom w organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w konkursie powiatowym  „Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym” organizowanym pod hasłem „Zasady bezpieczeństwa są nam dobrze znane -wypadkom nie ulegamy.”  Celem konkurs było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą  na terenie gospodarstwa rolnego rodziców, zaznajomienie uczniów z wykazem czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Wyróżnieni uczniowie klasy VII to Natalia Biernacka, Miłosz Byczek i Zuzanna Warchoł. Serdecznie gratulujemy!

image.png