Nagroda dla SKO

Szkolna Kasa Oszczędności podobnie jak w ubiegłym roku otrzymała nagrodę II stopnia za program edukacji ekonomicznej prowadzony w naszej szkole, za swoją działalność w roku szkolnym 2017/2018 udokumentowaną w formie kroniki SKO. Nagrodę przyznał Bank PKO S.A. Jesteśmy szczęśliwi, ze wspólna praca uczniów i opiekunów SKO została doceniona przez komisję konkursową i że tak skutecznie udaje nam sie szerzyć ideę przedsiębiorczości oraz edukować naszych uczniów w zakresie ekonomii, ekologii, promować przedsiębiorczość nie tylko w szkole, ale także wśród społeczności lokalnej.