Medal 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża

Polski Czerwony Krzyż powstał w roku 1919 tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Od 100 lat nieprzerwanie niesie pomoc potrzebującym. Wspiera ofiary konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych. Prowadzi szeroką działalność opiekuńczo-socjalną oraz stoi na straż W roku 2019  obchodzimy Jubileusz 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, najstarszej polskiej organizacji humanitarnej, będącą częścią składową Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Organizacja zajmuje się między innymi udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, promocją pierwszej pomocy i zdrowia, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych imprez masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa. Z tej okazji w Jaśle, odbyły się centralne obchody Jubileuszowe. Uroczystość poprzedzona została Mszą świętą w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Eucharystii przewodniczył ks. dr Marek Story, wicekanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. W homilii wicekanclerz przedstawił wartości płynące z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża oraz jego rolę w niesieniu pomocy. Po Eucharystii uczestnicy udali się do Jasielskiego Domu Kultury, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Jubileusz był okazją do  podziękowań dla zasłużonych działaczy Okręgu Rejonowego PCK w Jaśle, wręczenia odznaczeń zasłużonym honorowym dawcom krwi oraz medali i aktów nadania za wsparcie oraz aktywną działalność na rzecz najstarszej organizacji humanitarnej. Wśród  osób i organizacji nagrodzonych i wyróżnionych za pracę na rzecz idei czerwonokrzyskich i  honorowe krwiodawstwo  znalazła się  również
i nasza szkoła,. Znaleźliśmy się w grupie siedmiu nagrodzonych klubów i kół PCK. Otrzymaliśmy Pamiątkowy Medal z  okazji 100-lecia PCK, który odebrała pani dyrektor Elżbieta Madej oraz opiekunka Szkolnego Koła PCK w naszej szkole pani Beata Rogowska. Mamy nadzieję, ze to wyróżnienie zmobilizuje nas do jeszcze bardziej intensywnej pracy na rzecz drugiego człowieka.