Lekcja patriotyzmu

W tym roku obchodziliśmy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W związku
z tym 17 września uczniowie klas VII i VIII pod opieką pani Ewy Podkulskiej oraz zespół Lisolla kierowany przez panią Beatę Rogowską przygotowali uroczystą akademię z tej okazji.

 Zaprezentowana część artystyczna obrazowała wydarzenia historyczne związane z napaścią Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku, a kilkanaście dni później – 17 września 1939 roku – z napaścią Związku Radzieckiego. Sytuacja naszej ojczyzny była więc tragiczna, mimo bohaterstwa, hartu ducha oraz ogromnej woli walki polskich żołnierzy, a także ludności cywilnej. Działania wojenne toczyły się na lądzie, morzu i w powietrzu, ogarnęły najpierw Europę,  później cały świat. Trwały nieprzerwanie przez niemal 6 lat do ostatecznej kapitulacji Niemiec w 1945 roku. Wojna pochłonęła miliony istnień ludzkich, zadając ogromne straty walczącym.

Szkolna uroczystość, w czasie której odśpiewaliśmy hymn narodowy, uczciliśmy minutą ciszy wszystkich bohaterów II wojny światowej, wysłuchaliśmy wielu pięknych wierszy i pieśni im poświęconych – była wielkim hołdem złożonym przez nas ofiarom wojny, którym należy się cześć i pamięć kolejnych pokoleń.