Lekcja historii z grupą Rekonstrukto

Dnia 13 stycznia o godzinie 8.00 do szkoły przyjechali rekonstruktorzy w żołnierskich mundurach z mnóstwem wojskowych rekwizytów na lekcję pt. „Wrzesień 39 – rzecz o tym jak wybuchła II wojna światowa, a zniknęła Rzeczpospolita”.

Na spotkanie, które odbyło się na sali gimnastycznej udało się wielu chętnych uczniów i przedszkolaków.

Podczas prezentacji omówiona została barwa i broń polskiego żołnierza w czasie tzw. wojny obronnej roku 1939. Prezenterzy w sposób zwięzły i obrazowy przedstawili tło i sytuację geopolityczną II Rzeczpospolitej na dzień przed wybuchem II wojny światowej i konieczność obrony kraju zarówno przed agresją hitlerowską jak i sowiecką. W trakcie pokazu zaprezentowano podstawowy ekwipunek żołnierski szeregowca i podoficera oraz elementy musztry w której to uczniowie chętnie brali udział. Po pokazie każdy uczeń mógł samodzielnie zapoznać się z bezpiecznymi replikami ówczesnej broni i elementami ekwipunku. Pokaz był dla uczniów atrakcyjną lekcją żywej historii i wzbudził żywe zainteresowanie uczniów.