LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI

„Laboratoria Przyszłości” – największe wsparcie w historii dla wszystkich szkół podstawowych w Polsce!

Miliard zł dla szkół!

Program Laboratoria Przyszłości to inicjatywa skierowana do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jest głównym celem jest budowanie kreatywnych i technicznych kompetencji wśród uczniów w obszarze STEAM (STREAM). W ramach Programu szkoły mogą uzyskać wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Do 1 września 2022 każda szkoła musi być wyposażona w sprzęt opisany w katalogu podstawowym wydanym przez MEiN.

Ten program pozwala szkołom na sfinansowanie produktów wykazanych w katalogu podstawowym, ale także dodatkowych wybranych przez szkołę. Jest to wyjątkowa okazja na doposażenie swojej placówki w innowacyjne pomoce dydaktyczne.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE (OBOWIĄZKOWE DLA KAŻDEJ SZKOŁY):

  • Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami, ploterami etc.)
  • Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
  • Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, greenscreeny, mikrofony etc.)
  • Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

SZKOŁA PODSTAWOWA W LISOWIE 

otrzymała dofinansowanie w wysokości  30 tys. Zł

W roku 2021 r zakupiono już do szkoły część wyposażenia, m.in. drukarkę 3D z wyposażeniem oraz sprzęt do nagrań.

Czekamy na kolejne pomoce!