Konkurs w Przysiekach

Z okazji Dnia Ziemi 26 kwietnia odbył się w SP w Przysiekach Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny „Przyjaciele recyklingu”. Celem konkursu była promocja edukacji ekologicznej, postaw i wzorów ekologicznego zachowania, recykling surowców naturalnych wykorzystywanych do produkcji nowych technologii, popularyzacja działań przyczyniających się do poprawy jakości środowiska oraz odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, kształtowanie wrażliwości uczniów na potrzeby ochrony środowiska.

W konkursie uczestniczyli uczniowie klas IV-VIII. W naszej szkole do konkursu zgłosiło się 10 uczniów, cztery dziewczynki pojechały do Przysiek prezentując stroje wykonane z surowców wtórnych.