Konkurs plastyczny ZGD Wisłoki

W październiku uczniowie klas V-VII wzięli udział w konkursie plastycznym Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Przedmiotem konkursu było wykonanie plakatu formatu A3 o tematyce ekologicznej, promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne  źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem.

Był to konkurs w akcji edukacyjno – informacyjnej związku w ramach „Słonecznych Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”.

„Słoneczne Dni” są kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.

Uczniowie, aby wykonać swoje prace zgodnie z tematem znacznie poszerzyli wiedzę.                      

Makieta miasta  wykonana przez uczniów klasy IV na lekcji plastyki