Konkurs plastyczny „Ratujmy klimat”- nagroda dla Karola

8 marca 2023 r. w Jasielskim Domu Kultury miało miejsce rozdanie nagród w konkursie plastycznym „Ratujmy klimat” prowadzonym w ramach Projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanym w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa, Obszar programowy: Klimat.

Celem projektu jest zwiększenie odporności miast i gmin na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian, podniesienie świadomości mieszkańców na ten temat a także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury.

Konkurs plastyczny „Ratujmy klimat” jest jednym z działań edukacyjnych upowszechniających wiedzę wśród młodzieży na temat skutków zmian klimatu oraz sposobów ich przeciwdziałania.

Spośród nadesłanych ok. 200 prac wyłoniono 42 laureatów. Wśród nagrodzonych znalazł się Karol Furmanek z klasy VII. W nagrodę uczniowie otrzymali dyplomy, gry planszowe oraz akcesoria artystyczne.

Zgromadzeni goście mogli podziwiać zwycięskie prace na wystawie. Rozdanie nagród uświetnił występ aktorów z Krakowskiego Biura Promocji Kultury w Krakowie w spektaklu o tematyce ekologicznej „Najważniejsza lekcja”