Konkurs plastyczny Policji

We wrześniu wszyscy uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w konkursie plastycznym Policji „Bezpieczne wakacje 2021”.

Jego celem jest edukowanie i uwrażliwienie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtowanie umiejętności i nawyku wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych. Dlatego tematyka prac konkursowych dotyczyła szeroko rozumianego bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu młodego pokolenia: agresja i przemoc, w tym przemoc w sieci i przemoc rówieśnicza oraz uzależnienia (narkomania, alkoholizm, nikotynizm, używanie papierosów elektronicznych).