Konkurs KRUS

W dniu 23 września 2021 r. w naszej szkole uczniowie klasy IV i VI spotkali się z przedstawicielem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jaśle i Państwowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie. W trakcie spotkania zaprezentowano film pt. „Rodzina Porażków”, a następnie uczniowie obejrzeli prezentację i wysłuchali pogadanek p. Małgorzaty Jacek z PIP oraz p. Krzysztofa Bartusiaka z KRUS.

Film jak i pogadanki dotyczyły tematyki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym:

      Na zakończenie spotkania pan Krzysztof Bartusiak zachęcał wszystkich uczniów do udziału w konkursie nt. ,,Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Gospodarstwie Rolnym” pod  hasłem ,,Znam zasady bezpiecznych zachowań i unikam wypadków”.

Konkurs polegał na rozwiązaniu krzyżówki o tematyce dotyczącej bezpiecznej pracy maszynami i urządzeniami rolniczymi, bezpiecznej pracy przy obsłudze zwierząt, bezpiecznego transportu płodów rolnych, bezpiecznej pracy ze środkami chemicznymi oraz bezpiecznym użytkowaniu urządzeń elektrycznych.

Uczniowie kl. IV i V chętnie wzięli udział w tym konkursie i wielu udało się poprawnie rozwiązać  krzyżówkę. Teraz z niecierpliwością oczekują na ocenę prac  przez komisję KRUS z Jasła .