Konkurs krasomówczy

16 maja Szkoła Podstawowa w Kunowej zaprosiła uczniów naszej szkoły
na zorganizowany V Międzyszkolny Konkurs Krasomówczy. Tym razem odbył się on pod hasłem: „Bohater literacki – mój wzór”. Jego celem było propagowanie wśród uczniów zamiłowania do czytelnictwa, podnoszenie kultury słowa poprzez umiejętność pięknego opowiadania, kształtowanie postaw w oparciu o wzory literackie, rozbudzanie wyobraźni
i wrażliwości dzieci na piękno literatury, możliwość zaprezentowania uzdolnień uczniowskich na szerszym forum. Przeznaczony był dla chętnych uczniów z klas IV-VII. Uczestnicy prezentowali ulubionego bohatera literackiego poprzez recytację wybranego fragmentu powieści, opowiadania bądź monolog przedstawiający wybraną postać zredagowany na podstawie utworu. Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice z klasy IV. Dwie z nich wybrały do przedstawienia Anię z Zielonego Wzgórza, zaś jedna – Cecylkę Knedelek. Przygotowały ciekawe fragmenty tekstów literackich, odpowiednie stroje oddające wygląd swoich bohaterek, a także drobne rekwizyty, które uatrakcyjniły ich występ. Jury nagrodziło ich: Julia Martyka zajęła III miejsce, Laura Wojdyła została wyróżniona, Natalia Biernacka otrzymała dyplom za udział. Gratulujemy!