Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

L.p.

DATA

UROCZYSTOŚCI, APELE, WYDARZENIA

1.       

02.09.2019

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

2.       

17.09.2019

Apel z okazji 80.rocznicy wybuchu II wojny światowej

3.       

25.09.2019

Narodowe czytanie nowel polskich

4.       

20.09.2019

Akcja Sprzątanie Świata

5.       

26.09.2019

Zebranie rodziców

6.       

11.10.2019

Apel z okazji DEN

7.       

16.10.2019

Światowy Dzień Walki z Głodem

8.       

25.10.2019

Pasowanie na ucznia

9.       

08.11.2019

Apel z okazji Święta Niepodległości

10.   

14.11.2019

Wywiadówka

11.   

21.11.2019

Andrzejki szkolne

12.   

27.11.2019

Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I

13.   

05.12.2019

Dzień Wolontariatu

14.   

06.12.2019

Mikołajki

15.   

18.12.2019

Wywiadówka

16.   

20.12.2019

Wigilia szkolna

17.   

23.12. -01.01.2020

Zimowa przerwa świąteczna

18.   

02.-03.01.2020

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

19.   

13.01.-26.01.2020

Ferie zimowe

20.   

29.01.2020

Posiedzenie klasyfikacyjne RP

21.   

30.01.2020

Wywiadówka

22.   

01.02.2020

Choinka szkolna- Dzień Otwarty Szkoły

23.   

04.02.2020

Dzień Babci i Dziadka

24.   

20.03.2020

Wiosenny Kiermasz Witaminowy

25.   

26.03.2020

Wywiadówka

26.   

9.04-14.04.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

27.   

21-22-23. 04.2020

Egzamin ósmoklasisty. Dni wolne dla uczniów klas I-VII

28.   

30.04.2020

Apel z okazji święta narodowego – Konstytucji 3 maja

29.   

14.05.2020

Wywiadówka

30.   

18.05.2020

„Dar na stulecie”- rocznica urodzin świętego Jana Pawła II

31.   

01.06.2020

Dzień Dziecka – Dzień Otwarty Szkoły

32.   

18.06.2020

Posiedzenie klasyfikacyjne RP

33.   

26.06.2020

Zakończenie roku szkolnego