I Gminny Konkurs Wiedzy o Ignacym Łukasiewiczu

Dnia 22 listopada 2022 roku trzyosobowa drużyna w składzie: Fabian Goleń z klasy VIII, Wojciech Szański z klasy VI i Cezary Zięba z klasy VII wzięła udział w I Gminnym Konkursie Wiedzy o Ignacym Łukasiewiczu, który zorganizowała Szkoła Podstawowa w Skołyszynie. W konkursie wzięli udział przedstawiciele szkół z Lisowa, Skołyszyna, Święcan, Kunowej i Harklowej.

Celem konkursu było rozbudzić wśród uczniów naszej gminy zainteresowania osiągnięciami i działalnością wielkiego geniusza i filantropa, jakim był Ignacy Łukasiewicz.

Ignacy Łukasiewicz, z zawodu farmaceuta, z zamiłowania fizyk i chemik, a w końcu przedsiębiorca i pionier przemysłu naftowego, od urodzenia związany był z terenami Podkarpacia. Dokonał pierwszej destylacji ropy naftowej na świecie, otrzymując naftę, która najpierw oświetliła wystawę apteki we Lwowie, a wkrótce potem pomogła przeprowadzić w nocy operację w szpitalu we Lwowie. Od 31 lipca 1853 roku, czyli od daty operacji, datuje się początek przemysłu naftowego na świecie. W 1854 roku w Bóbrce koło Krosna Łukasiewicz założył pierwszą kopalnię, gdzie ropę naftową wydobywano na skalę przemysłową.

Działalność przemysłową łączył z działalnością publiczną i społeczną. Stworzył pierwsze kasy ubezpieczeniowe w Polsce dla swoich robotników oraz kasy pożyczkowe dla potrzebujących. Był skromny i cichy, darzony wielkim szacunkiem i zaufaniem.

Jury w składzie: Marta Gąsiorowska- dyrektor GOKiCz w Skołyszynie, Paweł Gutkowski- zastępca wójta Gminy Skołyszyn,  Hubert Hasiak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Skołyszynie oceniło dokonania uczniów w trzech kategoriach: wiedzy, plakatu i prezentacji.

Nasza drużyna zajęła I miejsce w kategorii plakatu i II miejsce w teście wiedzy w aplikacji Kahoot składającym się z 37 pytań dotyczących Łukasiewicza.

Dodatkową atrakcją spotkania były warsztaty przeprowadzone przez pracowników Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, a także prezentacja pracy konkursowej Koła Naukowego Wiertnicy Wiedzy z ogólnopolskiego projektu „Być jak Ignacy „.

Uczestnicy konkursu:

  • zrozumieli jaką rolę odegrał Ignacy Łukasiewicz w dziejach naszego regionu i historii Polski,
  • poszerzyli wiedzę o życiu, pracy i osiągnięciach Ignacego Łukasiewicza,
  • uświadomili sobie, jaki wielki wkład miał pionier przemysłu naftowego w rozwój polskiej, europejskiej oraz światowej nauki i techniki,
  • zostali pobudzeni do wszechstronnego rozwoju wiedzy,
  • zostali zmobilizowani do lepszego poznania właściwości ropy naftowej.