Grafomotoryka na wesoło – ćwiczenia. Pedagog szkolny poleca