Gminny konkurs matematyczny w Święcanach

W dniu 6 czerwca trzyosobowy zespół uczniów klasy trzeciej udał się pod opieką pani Renaty Ciołkosz do Szkoły Podstawowej w Święcanach, gdzie odbył się XIX Gminny Turniej Matematyczny „Mały Matematyk” dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych. Celem turnieju było promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki, doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi i logicznego myślenia. Uczestnicy musieli wykazać się zdolnością współpracy, poczuciem współodpowiedzialności, a także doborem odpowiedniej strategii.

Nasza drużyna trzecioklasistów w tym roku nie znalazła się na podium.