Dzień Patrona Szkoły

Dnia 27 lutego 2024 roku obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły, którym od 35 lat jest Maciej Rataj. 19 lutego minęła 140 rocznica jego urodzin.

Podczas uroczystego apelu przepełnione patriotyzmem teksty oraz pieśni uświadomiły zgromadzonym rolę naszego patrona w historii Polski.

Był to żyjący na przełomie XIX i XX wieku polski polityk, marszałek Sejmu i zastępujący Prezydenta RP, działacz ludowy i publicysta. Pochodził z pod lwowskiej wsi Chłopy. Pomimo biedy w domu rodzinnym, zainteresowanie nauką przy wsparciu ojca doprowadziło do wstąpienia Macieja do gimnazjum we Lwowie. Dzięki udzielanym korepetycjom ukończył gimnazjum i Uniwersytet Lwowski na wydziale filologicznym. Początkowo podjął pracę jako nauczyciel łaciny i greki, ale też zaangażował się w politykę. Został wybrany posłem do Sejmu RP, a nawet marszałkiem Sejmu. Dwukrotnie zastępował prezydentów Polski: po zabójstwie Gabriela Narutowicza i po rezygnacji Stanisława Wojciechowskiego. Od czasu gimnazjum współpracował z wieloma czasopismami, pisał artykuły dotyczące sytuacji polskich chłopów. Był redaktorem naczelnym gazety „Zielony Sztandar”, reprezentującej ruch ludowy (SL).

W czasie II wojny światowej podjął działalność konspiracyjną przeciwko hitlerowskiemu okupantowi. Zginął 21 czerwca 1940, rozstrzelany w masowej egzekucji w Palmirach.

Był wzorem pracowitości, systematyczności, zaangażowania w życie społeczne oraz patriotyzmu. Poświęcił swoje życie za ojczyznę.