Dzień Edukacji Narodowej

W obliczu pierwszego rozbioru Polski w październiku 1773 r. sejm naszego kraju  podjął wysiłek reformy państwa, obejmujący również zmianę systemu kształcenia.
Do realizacji tego celu powołano Komisję Edukacji Narodowej (w skrócie KEN).

Była to jedna z pierwszych w Europie państwowa instytucja oświatowa. KEN udało się stworzyć jednolity system szkolnictwa, zreformować uniwersytety i opracować zbiór przepisów szkolnych. Komisja zajęła się domowym kształceniem dziewcząt, a także zainicjowała powstanie sieci szkół parafialnych dla chłopów. Działalność Komisji Edukacji Narodowej została uznana za jedno z największych osiągnięć kulturalnych Polski w czasach oświecenia, a jej patriotyczno-obywatelskie wychowanie dało pozytywne efekty zwłaszcza
w dobie zaborów.

Obecnie w rocznicę powołania tej właśnie Komisji 14 października obchodzony jest  Dzień Edukacji Narodowej, zwany Dniem Nauczyciela. Z tej okazji w naszej szkole odbyła się w piątek 15 października uroczysta akademia. Została przygotowana przez uczennice z klas V i VIII pod opieką pani Beaty Rogowskiej.
Po oficjalnym powitaniu na scenie pojawiły się dzieci z oddziału przedszkolnego w pięknych strojach, które wspaniale zaśpiewały oraz zatańczyły piosenkę „Hej, witam was!”. Wprowadziły zebranych w niezwykle radosny nastrój. Następnie uczennice ze starszych klas przedstawiły krótki montaż słowno-muzyczny zawierający wiele miłych, wdzięcznych słów i życzeń dla nauczycieli, a także innych pracowników szkoły. Wykonały również kilka piosenek nawiązujących do powyższego święta. Akademię zakończyła pani Dyrektor, która złożyła życzenia wszystkim nauczycielom, pracownikom oraz uczniom z okazji tego święta szkoły.