Cyberprzemoc

22 października uczniowie wzięli udział w szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa
w cyberprzestrzeni. Zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe: klasy I-V oraz VI-VIII.
Pani prowadząca szkolenie poruszyła na spotkaniu bardzo istotne zagadnienia związane
z bezpieczeństwem w Internecie, cyberprzemocą. Zwróciła uczniom uwagę, jak ważne jest przestrzeganie pewnych zasad w czasie korzystania z portali społecznościowych. Przypomniała uczniom, żeby dobrze zastanowili się, kiedy mają coś opublikować w sieci, gdyż to już na zawsze tam zostaje i może być w niebezpieczny dla nich sposób wykorzystany przez innych. Uczniowie obejrzeli również prezentację multimedialną mówiącą o tych ważnych sprawach.