Cyberprzemoc – spotkanie uczniów i rodziców z policjantem

      W styczniu w ramach realizacji programu profilaktycznego pani Dyrektor mgr Elżbieta Madej zaprosiła do szkoły przedstawicieli Policji. Przeprowadzili oni spotkanie z uczniami klas starszych. Tematem prelekcji były aktualne i bardzo ważne zjawiska społeczne, tak istotne dla współczesnej młodzieży. To  cyberprzemoc, zjawisko hejtingu w sieci,  agresja słowna, konsekwencje prawne związane z cyberprzemocą. Podczas zajęć przypomniano uczniom, na czym polega nieodpowiednie zachowanie w Internecie, czym jest cyberprzemoc.

Dokładnie omówiono zjawisko hejtingu, uświadomiono uczniom, jak wielką krzywdę mogą wyrządzić drugiej osobie poprzez obraźliwe słowo, wyśmiewający innych komentarz, zamieszczone w sieci zdjęcie czy filmik ośmieszający kogoś. Pani policjantka podawała uczniom sposoby, jak radzić sobie z hejtem, jak reagować na wulgarne i obraźliwe komentarze, do kogo można zwrócić się o pomoc. Uczulała ich również, aby nie przechodzili obojętnie, kiedy zauważą w Internecie zjawisko hejtingu. Młodzi słuchacze usłyszeli, jakie są konsekwencje prawne oraz kary, jeśli ktoś dopuści się czynu w zakresie cyberprzemocy.     Z inicjatywy pani Dyrektor podobne – jak z uczniami kilka dni wcześniej – spotkanie z pracownikami Policji odbyło się w szkole 18 stycznia, podczas zebrania z rodzicami. Temat był taki sam, czyli cyberprzemoc, hejt w sieci, uzależnienia wśród nastolatków od telefonów, komputerów, gier komputerowych, mediów społecznościowych. Policjanci omawiali szczegółowo te niezwykle istotne zagadnienia, a tak częste wśród współczesnej młodzieży. Najlepszą ochronę dla dzieci przed tymi negatywnymi oraz niebezpiecznymi zjawiskami zapewniają dom i najbliższa rodzina, a więc rodzice. Prowadzący spotkanie zwracali uwagę rodziców na to, jak ważna jest nieustanna rozmowa z dziećmi, wnikliwa obserwacja ich zachowania, utrzymywanie dobrych relacji, wzajemne rozwiązywanie problemów dzieci, wspólne spędzanie czasu, organizowanie im czasu wolnego. Rodzic powinien być autorytetem dla dziecka, dawać dobry przykład, otaczać opieką, wspierać w każdej sytuacji, darzyć miłością rodzicielską. Jednak nie można również zapominać o tym, że rodzic musi ustalać zasady, które będą przestrzegane w domu, być konsekwentnym, a także wymagającym wobec dziecka, a nie wyręczać we wszystkim. Należy jednocześnie uczyć odpowiedzialności za własne czyny i ponoszenia za nie konsekwencji. To daje dziecku poczucie stabilizacji i pewności. Nade wszystko pamiętać należy, że najważniejsze są: zdrowie oraz prawidłowy rozwój dziecka w atmosferze spokoju i bezpieczeństwa.