„Bezpieczne wakacje 2023” – konkurs plastyczny Policji

W październiku zakończyła się kolejna edycja konkursu plastycznego Policji „Bezpieczne Wakacje 2023”. Jego celem było edukowanie i uwrażliwienie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtowanie umiejętności i nawyku wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych. Dlatego tematyka prac konkursowych dotyczyła szeroko rozumianego bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu młodego pokolenia.

Prace konkursowe w bieżącym roku poruszały tematykę:

  • agresji i przemocy, w tym przemoc w sieci i przemoc rówieśnicza,
  • uzależnień (narkomania, alkoholizm, nikotynizm, używanie papierosów elektronicznych).

Komisja konkursowa wyłoniła 9 najlepszych prac plastycznych przesłanych do Komendy Powiatowej Policji z powiatu jasielskiego. Łącznie wpłynęło 35 prac ze szkół podstawowych. Prace oceniała komisja konkursowa w składzie:  Elżbieta Piórecka z MDKw Jaśle, st. asp. Łukasz Brej – zastępca naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Jaśle, asp. Konrad Janusz – asystent Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KPP w Jaśle oraz mł. asp. Daniel Lelko – oficer prasowy KPP w Jaśle.

Z naszej szkoły wyróżnienie otrzymał Bartosz Rzońca z klasy szóstej.