Bezpieczne wakacje 2019

„Bezpieczne Wakacje” to konkurs plastyczny organizowany przez KW Policji w Rzeszowie wraz z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie.          

Cel to edukowanie i uwrażliwienie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtowanie umiejętności i nawyku wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych. Tematyka prac to bezpieczne zachowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu młodego pokolenia:

  • Bezpieczny pobyt w górach, nad morzem i w lesie,
  • Bezpieczna szkoła, Bezpieczne miejsce zamieszkania,
  • Bezpieczny Internet,
  • Bezpieczna droga,
  • Zagrożenie używkami (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze),
  • Przemoc rówieśnicza, Subkultury młodzieżowe.

 

Wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w tym konkursie. Oto niektóre z wysłanych prac: