Bezpieczne wakacje 2018

„Bezpieczne Wakacje” to konkurs organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie wraz z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie. Tegoroczna edycja konkursu rozpoczęła się w czerwcu. Od tego dnia aż do 5 października 2018 r. można było wykonywać prace plastyczne.

Jednym z głównych celów, jakie postawili sobie organizatorzy jest edukowanie i uwrażliwienie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtowanie umiejętności i nawyku wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych. Dlatego tematyka prac konkursowych dotyczy szeroko rozumianego bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu młodego pokolenia. Prace konkursowe powinny poruszać tematykę:

Bezpieczny pobyt w górach, nad morzem i w lesie, Bezpieczna szkoła, Bezpieczne miejsce zamieszkania, Bezpieczny Internet, Bezpieczna droga, Zagrożenie używkami (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze), Przemoc rówieśnicza, Subkultury młodzieżowe.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w tym konkursie.

Najciekawsze prace zostały wysłane do Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.