Author's posts

Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zajęć w szkołach

Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zajęć w szkołach W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego.

Kontynuuj czytanie

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej w Lisowie w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

Od 25.03.2020 r. do odwołania Szkoła Podstawowa w Lisowie będzie prowadzić kształcenie na odległość. Nauczyciele przygotowując materiały edukacyjne, dokonają weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Kontynuuj czytanie