Apel porządkowy

Samorząd Uczniowski pod opieką p. Renaty Ciołkosz zorganizował 24 maja Dzień Życzliwości.  Poprzedzony on został wyborami – przeprowadzonymi osobno w każdej klasie – na najbardziej życzliwego ucznia. Wcześniej uczniowie zostali zapoznani przez członków samorządu z kryteriami wyboru, przypomniano im, czym wyróżnia się życzliwy uczeń. Poszczególne klas dokonały wyborów, a następnie podczas apelu szkolnego „Najżyczliwsi” otrzymali odznaki, które mogli z dumą nosić, a także dawać innym przykład swoim dobrym, miłym, odpowiednim zachowaniem.