Akcja „Sprzątanie Świata”

15 września na terenie naszej wsi Lisów po raz 30 odbyła się akcja „Sprzątanie Świata”, organizowana co roku w całej Polsce. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

„Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. Zgodnie z opinią uczestników akcji, jest ona dla samorządów dobrym narzędziem w prowadzeniu ich działalności w zakresie gospodarki odpadami, dla placówek oświatowych interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na realizację wolontariatu.

Nasza szkoła co roku włącza się do akcji sprzątając Lisów. Każda klasa ma wyznaczony odcinek drogi biegnącej przez naszą wieś,  a najmłodsi teren wokół szkoły. Zbieramy wiele kilogramów śmieci pozostawionych w rowach przy drogach.