Akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców”

Nasza szkoła bierze udział  w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”  objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Organizatorem akcji przeznaczonej dla przedszkoli i uczniów klas 1 – 3  jest Centrum Rozwoju Lokalnego.

Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa  wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych, promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem lekcji.

W ramach akcji, każdego miesiąca, otrzymujemy drogą elektroniczną materiały do przeprowadzenia lekcji z najmłodszymi. Każda lekcja  składa się z dwóch części: w pierwszej nauczyciele wprowadzają dzieci w tematykę zajęć, a w drugiej najmłodsi otrzymają zadanie do wykonania. Dzieci są bardzo ciekawe świata, zadają mnóstwo ważnych i potrzebnych pytań. Dlatego też tematyka zajęć jest  bardzo szeroka. Dzieci dowiedzą się jak być bezpiecznym w szkole, w ruchu drogowym, korzystając z Internetu czy podczas zimowego oraz wakacyjnego wypoczynku.

Ekologia? Ważna sprawa! Dzieci poznają jak poprawnie segregować odpady oraz jak walczyć ze smogiem. Historia? Każdy ją powinien znać. Droga Polski do niepodległości, symbole narodowe to coś, co najmłodsi będą znać. Sport? Sport to zdrowie. Każdy przedszkolak i uczeń jak bezpiecznie ćwiczyć się dowie.

Pierwsza lekcja w ramach akcji „Dzieci uczą rodziców” odbyła  się 8 listopada 2019 roku. Tematem, w związku ze zbliżającą się rocznicą, była Niepodległa  Polska. Podczas zajęć na temat Polski Niepodległej, najmłodsi uczniowie poznali symbole narodowe, a starsi utrwalili wiedzę na ten temat. Obejrzeli prezentację multimedialną na temat najważniejszych faktów związanych z  utratą, a później odzyskaniem przez nasz kraj wolności. Rozwiązywali także  zadania związane z historią Polski. Rozwiązaną kartę pracy dzieci zabrały do domu, by pokazać rodzicom i zachęcić ich do rozmowy na temat Polski Niepodległej.