Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Uroczysta akademia w związku z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyła się w naszej szkole 28 kwietnia w piątek. Wspólnie z uczniami przygotowała tę uroczystość p. Danuta Śliwińska. W montażu słowno – muzycznym wzięli udział uczniowie klasy VII, VIII, a także uczennice z klas IV-VI, które wykonywały utwory muzyczne.

Przewodniczący szkoły rozpoczął akademię, został wprowadzony poczet sztandarowy, wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy „Jeszcze Polska nie zginęła…”. Po tej podniosłej chwili podano komendę „Po hymnie. Spocznij” i publiczność zajęła swoje miejsca, więc oddano głos występującym uczniom. Przedstawili oni krótką lekcję historii mówiącą o okolicznościach, które doprowadziły do uchwalenia przez Sejm Czteroletni konstytucji – pierwszej w Europie, a drugiej w świecie, po Stanach Zjednoczonych – w dniu 3 maja 1791 roku w obecności króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, posłów oraz narodu polskiego. Uczniowie przekazali, że ta Ustawa Rządowa  regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła  demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi, wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, zniosła „liberum veto”. Treści historyczne wzbogacone były pieśniami patriotycznymi. Uczniowie zaśpiewali: „Witaj, majowa jutrzenko”,  „Polonez Trzeciego Maja”, a także pieśni o ojczyźnie. Piękna dekoracja pełna symboli narodowych oraz wiosennych kwiatów przygotowana przez p. Patrycję Hajduk wprowadziła wszystkich w niezwykle odświętny i przyjemny nastrój. Uroczystość zakończyła pani Dyrektor, która podkreśliła istotną rolę tych wydarzeń w historii Polski, podziękowała za przygotowanie występów, a następnie życzyła wszystkim udanej i bezpiecznej przerwy majowej.