Narodowe czytanie

5 września 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Lisowie  mieli ogromny zaszczyt wziąć udział we wspaniałej imprezie czytelniczej, jaką jest Narodowe Czytanie. Objęte jest ono Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej. Jest to akcja o charakterze ogólnopolskim.

 Jej celem jest promocja polskiej kultury, popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości poprzez kontakt z literaturą. Corocznie – od 2012 roku – czytane są wówczas arcydzieła literatury polskiej. W tym roku do czytania wybrany został dramat Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”, który powstał w 1901 roku i uznawany jest do dziś za największy polski dramat dwudziestego wieku. W naszej gminie Narodowe Czytanie przygotowywane jest przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Skołyszynie. My w tym roku byliśmy współorganizatorami i uczestnikami tej uroczystości na zaproszenie Dyrektor GOKiCz – p. Marty Gąsiorowskiej. Spotkanie rozpoczęła właśnie Dyrektor GOKiCz, powitała zebranych gości, odczytała list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, będący oficjalnym zaproszeniem do wspólnego czytania. Następnie fragmenty „Wesela” czytali: Wójt Gminy Skołyszyn – Zenon Szura, Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn – Stanisław Pawluś, Proboszcz Parafii w Skołyszynie – ksiądz Tadeusz Wawryszko, Sekretarz Gminy Skołyszyn – Janina Byczek; Skarbnik Gminy Skołyszyn – Jacek Kędzior; Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie – Hubert Hasiak; Małgorzata Berkowicz (Główna Księgowa Banku Spółdzielczego w Skołyszynie),  Ewa Podkulska (Szkoła Podstawowa w Lisowie) oraz druh Stanisław Święch  – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
W dalszej części uroczystości dziewięcioro uczniów starszych klas naszej szkoły po uprzednich przygotowaniach pod opieką p. Ewy Podkulskiej i p. Danuty Śliwińskiej czytało wybrane sceny z „Wesela”, wcielając się w role bohaterów dramatu Wyspiańskiego. Byli to: Emilia Wojdyła – Radczyni, Oliwia Dyląg – Klimina, Jakub Biernacki – Dziennikarz, Jakub Furmanek – Gospodarz, Luiza Kiełtyka -Zosia, Karolina Krupa – Haneczka, Adrian Feruś – Poeta, Oskar Wojnarowicz – Czepiec, Dawid Stój – Ojciec. Ciekawa interpretacja głosowa, piękne stroje stylizowane na ówczesne czasy, wspaniała dekoracja i muzyka wprowadziły publiczność w niezwykły nastrój. Słuchaczami byli nasi pozostali uczniowie klas V-VII oraz kilka klas ze szkoły w Skołyszynie pod opieką nauczycieli.
W ramach Narodowego Czytania odbyło się również spotkanie z Joanną Sarnecką i Maciejem Harną. Były to „Opowieści z walizki”. Opowiadacze śpiewali weselne pieśni z terenu Beskidu Niskiego oraz snuli Opowieści Karpackie przy dźwiękach liry korbowej.