Wrz 23

Sprzątanie Świata 2018

   W dniu 21 września nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”. Uczniowie starszych klas udali się w teren wzdłuż dróg w Lisowie aby pozbierać leżące tam śmieci. Pozostali wzięli udział w lekcjach ekologicznych. Czytaj dalej

Wrz 22

Nagroda dla SKO

Szkolna Kasa Oszczędności podobnie jak w ubiegłym roku otrzymała nagrodę II stopnia za program edukacji ekonomicznej prowadzony w naszej szkole, za swoją działalność w roku szkolnym 2017/2018 udokumentowaną w formie kroniki SKO. Nagrodę przyznał Bank PKO S.A. Jesteśmy szczęśliwi, ze wspólna praca uczniów i opiekunów SKO została doceniona przez komisję konkursową i że tak skutecznie udaje nam sie szerzyć ideę przedsiębiorczości oraz edukować naszych uczniów w zakresie ekonomii, ekologii, promować przedsiębiorczość nie tylko w szkole, ale także wśród społeczności lokalnej. Czytaj dalej

Wrz 20

Program dla szkół

„Program dla szkół” skierowany jest do dzieci uczęszczających regularnie do szkół podstawowych, tj. dzieci klas I-V. Celem „Programu dla szkół” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców. Program ma również na celu propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

W ramach programu uczniowie klas I-V otrzymują mleko i jego przetwory oraz warzywa i owoce. Czytaj dalej

Wrz 19

Przedstawienie profilaktyczne „Bądź bezpieczny na drodze”

Dla uczniów klas I-IV w dniu 17 września odbyło się przedstawienie profilaktyczne obejmujące tematykę ruchu drogowego. Pani śpiewała piosenki o ruchu drogowym, a pan uczył znaków drogowych. Prowadzący zapraszał chętnych uczniów do tablicy przedstawiającej plan miasta, gdzie trzeba było wskazać określone znaki drogowe. Za dobre odpowiedzi w nagrodę wręczał lizaki. Czytaj dalej

Wrz 16

Ósmoklasiści

Po raz pierwszy po 18 latach mamy w szkole w Lisowie klasę ósmą. Uczniowie nie opuścili szkoły podstawowej lecz kontynuują naukę przez osiem lat w tej samej szkole. Cieszą się z tego rodzice ponieważ zniknął problem dojeżdżania, a uczniowie bez dodatkowych zmian mogą w swoim środowisku dokończyć edukacje podstawową aby kontynuować ją w szkole średniej. Czytaj dalej

Wrz 15

Bezpieczne wakacje 2018

„Bezpieczne Wakacje” to konkurs organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie wraz z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie. Tegoroczna edycja konkursu rozpoczęła się w czerwcu. Od tego dnia aż do 5 października 2018 r. można było wykonywać prace plastyczne.

Jednym z głównych celów, jakie postawili sobie organizatorzy jest edukowanie i uwrażliwienie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtowanie umiejętności i nawyku wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych. Dlatego tematyka prac konkursowych dotyczy szeroko rozumianego bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu młodego pokolenia. Prace konkursowe powinny poruszać tematykę:

Bezpieczny pobyt w górach, nad morzem i w lesie, Bezpieczna szkoła, Bezpieczne miejsce zamieszkania, Bezpieczny Internet, Bezpieczna droga, Zagrożenie używkami (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze), Przemoc rówieśnicza, Subkultury młodzieżowe.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w tym konkursie.

Najciekawsze prace zostały wysłane do Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Czytaj dalej

Wrz 14

Zebranie rodziców

W dniu 12 września wszyscy rodzice przybyli do szkoły aby wybrać w każdej klasie tzw. Trójki klasowe, a następnie nową Radę Rodziców. Podpisywali też oświadczenia wyrażające zgodę na przystąpienie wszystkich dzieci do projektu, który nasza szkoła wraz z innymi szkołami w gminie rozpocznie od października.

Gościem na spotkaniu był policjant dzielnicowy, który wystąpił z apelem do rodziców w sprawie nie przestrzegania zasad ruchu drogowego uczniów jeżdżących na rowerach. Czytaj dalej

Wrz 12

Spotkanie z policjantem

Zorganizowanie spotkania z policjantem to zadanie będące wyrazem troski o bezpieczeństwo naszych wychowanków. 10 września uczestniczyły w nim klasy I – III. Pan policjant przypomniał uczniom, którzy powrócili do szkoły po wakacjach, podstawowe zasady bezpiecznego, prawidłowego poruszania się po drogach, zachowania się w kontaktach z nieznajomym, obchodzenia się ze zwierzętami, bezpiecznego poruszania się w sieci. Czytaj dalej

Wrz 03

Witamy nowy rok szkolny

    Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęliśmy 3 września w poniedziałek Mszą św. Wszyscy w niej uczestniczyliśmy, a odprawił ją ks. Bogdan Kloc. Następnie spotkaliśmy się na szkolnym korytarzu o godzinie 9.00. Tym razem znów było nas więcej, gdyż po raz pierwszy po osiemnastu latach znajdowała się wśród nas klasa VIII. Pani Dyrektor mgr Elżbieta Madej rozpoczęła uroczyście nowy rok szkolny i powitała wszystkich bardzo serdecznie. Przedstawiła organizację nowego roku, przypomniała obowiązujące regulaminy. Przydzieliła wychowawstwa oraz sale lekcyjne. Poinformowała o nowych pracownikach uczących w naszej placówce w tym roku szkolnym: p. M. Dąbrowska i p. A. Brzezicka. Pani Dyrektor zaakcentowała jednocześnie, że naczelne zadania do realizacji to kształcenie postaw patriotycznych, wdrażanie do korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych, rozwijanie czytelnictwa, a także bezpieczeństwo uczniów. Usłyszeliśmy również, że w naszej szkole realizowany będzie projekt „Nowa jakość kształcenia w Gminie Skołyszyn”. Szczególną uwagę  zwróciła również na to, że obecny rok szkolny to rok jubileuszowy: 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 90-lecie istnienia naszej szkoły. W związku z tym będą odbywać się różne akcje, konkursy, uroczystości. Dlatego zachęciła wszystkich – nauczycieli, uczniów, rodziców – do aktywnego w nich udziału. Na koniec uczniowie zostali zaproszeni na spotkania klasowe z wychowawcami.   Czytaj dalej

Cze 25

Bezpieczne wakacje

   W dniu 22 czerwca do szkoły przyjechał policjant aby przypomnieć uczniom o zasadach bezpieczeństwa podczas wakacji. W swoim wystąpieniu poruszył kilka tematów: zasady ruchu drogowego pieszych i rowerzystów, kontakty z obcymi na drodze i na terenie swoich posesji; bezpieczeństwo podczas kąpieli; bezpieczne korzystanie z mediów – cyberprzemoc. Zarówno kiedy poczujemy się zagrożeni, jak i w razie popełniania przestępstwa, nie wahajmy się zwrócić o pomoc. Taki przypadek należy zgłosić znajdującemu się w pobliżu policjantowi, do najbliższej jednostki Policji lub telefonicznie pod numer 997 lub 112 Czytaj dalej