Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców

Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców

                Rodzice, macie prawo:

 • do wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej;
 • do uznania swego prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;
 • do pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci, z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć;
 • dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć waszych dzieci;
 • wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa Waszym przekonaniom i wartościom uważanym za najważniejsze dla rozwoju swoich dzieci;
 • domagania się od formalnego systemu edukacji tego, aby Wasze dzieci osiągnęły określoną wiedzę duchową i kulturową;
 • wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkołach Waszych dzieci;
 • do wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszystkich szczeblach zarządzania oświatą;
 • do pomocy materialnej ze strony władz publicznych, eliminującej wszelkie bariery finansowe, które mogłyby utrudniać dostęp Waszych dzieci do edukacji;
 • żądać od odpowiedzialnych władz publicznych wysokiej  jakości usług edukacyjnych.

 

Rodzice, Waszym obowiązkiem jest:

 

 • wychowywanie swoich dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i za cały ludzki świat;
 • wychowywanie swoich dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywanie ich;
 • zaangażowanie się, jako partnerzy w nauczanie swoich dzieci w szkole;
 • przekazywanie wszelkich informacji szkołom, do których uczęszczają wasze dzieci, informacji dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych (tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych;
 • dokonanie świadomego wyboru drogi edukacyjnej, jaką Wasze dzieci powinny zmierzać;
 • wychowywanie swoich dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań;
 • osobiste włączanie się w życie szkół swoich dzieci i stanowienie istotnej części społeczności lokalnej;
 • tworzenie demokratycznych, reprezentatywnych organizacji na wszystkich poziomach. Organizacje te będą reprezentowały rodziców
  i ich interesy.
 • poświęcanie swojego czasu i uwagi swoim dzieciom i ich szkołom, tak aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania;
 • poznawanie siebie nawzajem, współpracowanie ze sobą – i doskonalenie swoich umiejętności „pierwszych nauczycieli” i partnerów
  w kontaktach szkoła – dom.

 

Wskazówki do pracy domowej z dzieckiem

WSKAZÓWKI DO PRACY DOMOWEJ Z DZIECKIEM

Kontynuuj czytanie

Kluczowe kompetencje w uczeniu się przez całe życie

Kluczowe kompetencje w uczeniu się przez całe życie

Kluczowe kompetencje w postaci wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do każdej sytuacji mają fundamentalne znaczenie dla każdego obywatela społeczeństwa opartego na wiedzy. Zapewniają wartość dodaną dla rynku pracy, spójność społeczną i aktywne obywatelstwo, oferując elastyczność i zdolność adaptacji, satysfakcję i motywację. Ponieważ powinny one zostać nabyte przez wszystkich, zalecenie to proponuje narzędzie odniesienia dla państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) w celu zapewnienia pełnego włączenia tych kluczowych kompetencji do ich strategii i infrastruktury, zwłaszcza w kontekście uczenia się przez całe życie.

Kontynuuj czytanie

Papierosy – prezentacja. Wójcik Wojciech klasa 5

Kliknij w link poniżej, aby zobaczyć prezentację

Papierosy – prezentacja

Jak wyobrażam sobie dalsze losy Zenka, bohatera powieści „Ten obcy”?

Niedługo po wyjeździe z Olszyn Zenek ogromnie cieszył się na spotkanie z wujkiem Antonim, które miało się wkrótce odbyć. Był zniecierpliwiony dłużącą się drogą, ale po przybyciu na miejsce to uczucie szybko wygasło. W Tczewie na stacji czekał na chłopca jego wujek. Zobaczywszy go, Zenek pobiegł prosto w otwarte ramiona. Pan Janica zabrał siostrzeńca do swojego mieszkania. Pomógł mu się rozpakować, a że była wieczorna pora, przygotował kolację. Na stole pachniało przeróżnymi potrawami. Atmosfera panująca w domu wujka sprawiła, że chłopiec poczuł miłość rodzinną. W pewnej chwili rozległ się dźwięk dzwonka do drzwi. Pan Antoni otworzył. Okazało się, że został zaproszony na kolację doktor Zalewski i jego córka Ula. Zenek nie spodziewał się tej wizyty. Kontynuuj czytanie

Program szkolnego koła PCK

Działalność PCK obejmuje całą społeczność szkolną, gdyż opiera się na zasadzie dobrowolności, humanitaryzmu i aktywności oraz spontanicznym udziale młodzieży w życiu szkoły na rzecz danej społeczności lokalnej.

Kontynuuj czytanie

Woda w szkołach – petycja

I Petycja 

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z  art. 241 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Dyrektora Szkoły o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce  – na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.

Kontynuuj czytanie

„Mój dzień spędzony w akademii Ambrożego Kleksa”

Pewnego, słonecznego dnia wybrałam się na spacer. W końcu dotarłam 
do tajemniczego parku. Poznałam jednak od razu – to był park koło Akademii pana Kleksa. Weszłam nieśmiało przez bramę. Zobaczyłam budynek wykonany z kolorowych cegiełek. Zapukałam do drzwi. Otworzył je właściciel akademii – pan  Ambroży Kleks.

Kontynuuj czytanie