Pracownia komputerowa i ICIM z EFS

Szkoła im. Macieja Rataja w Lisowie uczestniczyła w latach 2005-2008 w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach których szkoły, biblioteki szkolne i pedagogiczne, centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne wyposażone zostały w sprzęt informatyczny i oprogramowanie. 

Placówka otrzymała w roku 2005 i 2007 Internetowe Centra Informacji Multimedialnej, a w roku 2007 także Pracownię Komputerową.