Rekonstrukcja historyczna

31 października w naszej szkole pojawiła się – na zaproszenie Pani Dyrektor – Grupa Artystyczna „Rekonstrukto”. Jej wykonawcy przygotowali dla uczniów program pt. „Wrzesień 39 – czyli rzecz o tym jak wybuchła II wojna światowa a zniknęła II Rzeczpospolita”. Był to program przygotowany specjalnie z okazji 80. rocznicy wybuchu wojny. Jego celem było przybliżenie uczniom losów państwa, narodu i żołnierza polskiego u kresu II Rzeczpospolitej. Prowadzący tę nietypową lekcję historii omówili i zaprezentowali: sytuację międzynarodową ówczesnej Polski, etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim, polski mundur wojskowy wz 36 (szeregowy i podoficer), ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej, bezpieczne repliki broni, technikę wojskową, łączność i zaopatrzenie, musztrę i sprzęt bojowy. Prezentując przygotowany scenariusz, zadbali również o to, by każdy odbiorca dobrze się bawił, a także znalazł tam coś dla siebie. Dlatego uczniowie zostali zaproszeni do wspólnej zabawy i wesołej lekcji historii, która na pewno zapadnie w ich pamięci.. B. Fary, O. Gorczyca