Stop nałogom

   SK PCK  przeprowadziło konkurs plastyczny „Stop nałogom”. Celem konkursu  było promowanie zdrowego stylu życia bez alkoholu, narkotyków, nikotyny, podnoszenie świadomości dzieci na temat negatywnych skutków wynikających z nadużywania alkoholu, narkotyków, nikotyny,  kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od nałogów.

Laureatami konkursu zostali:

W klasach I-III: Milena Kiełtyka – I miejsce, Fabian Kuś –II miejsce, Joanna Krupa –III miejsce

W klasach IV-VII: Luiza Kiełtyka – I miejsce, Jakub Furmanek – II miejsce, Jakub Dachowski – III miejsce