Sty 10

Konkurs fotograficzno-ekologiczny

Mamy zaszczyt ogłosić, że uczniowie klasy IV naszej szkoły otrzymali wyróżnienia w konkursie fotograficznym  z zakresu edukacji ekologicznej „Pejzaże dorzecza Wisłoki” organizowanym przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. Projekt miał na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do zainteresowania się środowiskiem przyrodniczym dorzecza Wisłoki i zaprezentowania na fotografiach piękna tego obszaru.  Projekt przyczynił sie do kształtowania postaw proekologicznych wśród uczniów naszej szkoły. Otrzymaliśmy wiele zgłoszeń, wspaniałych fotografii, jednak na etapie szkolnym wyłoniono tylko trzy prace, które wysłane zostały do dalszego etapu i byliśmy niezwykle dumni z wyróżnienia. Uczniowie klasy IV Natalia Biernacka, Miłosz Byczek i Amelia Węglarz otrzymali wyróżnienia-uroczyste dyplomy i nagrody wręczone podczas uroczystości w JDKu przez przedstawicieli związku i Pana Wójta.