Szkoła pamięta (27 X)

W ostatnim tygodniu października uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w akcji „Szkoła pamięta”. Poszczególne klasy wraz z wychowawcami udały się w różne miejsca pamięci o zmarłych, m.in. na cmentarze, gdzie pochowani są nauczyciele uczący dawniej w naszej szkole. W Skołyszynie w przysiółku Lisówek znajduje się pomnik będący pod opieką SP w Lisowie. Uporządkowany został teren wokół pomnika, złożone kwiaty i zapalone znicze. Corocznie wspominamy niewinnych ludzi zamordowanych w czasie II wojny światowej.