Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2014/15

Szkolne koło PCK działa zgodnie z poniższym planem:

wrzesień 

 • wybór nowego zarządu;
 • wprowadzenie do SK PCK nowych członków ;
 • zapoznanie ze Statutem PCK oraz regulaminem;
 • zagospodarowanie gazetki ściennej; wykonanie gazetki propagującej działalność koła;
 • opracowanie planu pracy koła;
 • udział w akcji Sprzątanie Świata
 • objęcie opieką najmłodszych uczniów – „Bezpieczny pierwszaczek”

październik 

 • Światowy Dzień Walki z Głodem (16.10) – akcja „Podziel się kanapką”
 • Udział opiekuna w Rejonowej Konferencji PCK w Jaśle
 • zorganizowanie zbiorki kwestarskiej na rzecz Zarządu Rejonowego PCK
 • bezpieczeństwo dzieci na drogach i na terenie szkoły– pogadanka w klasach
 • „Każdy umieć to powinien” -zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej – pokaz udzielania I pomocy przedlekarskiej we współpracy z Policealną Szkołą Medyczną w Jaśle
 • Rozpoczęcie całorocznego „Konkursu Czystości Klas”

listopad 

Zapalenie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły  obchody Światowego Dnia Bez Papierosa– heapening na terenie szkoły i wsi

zbiórka zabawek i upominków we współpracy z Caritas parafialnym dla dzieci z rodzin słabo uposażonych i przekazanie najbardziej potrzebującym

grudzień 

 • Przygotowanie upominków świątecznych dla osób samotnych i starszych – odwiedziny w domach
 • Konkurs na najładniejszą lub stroik świąteczny
 • Udział w akcjach na rzecz potrzebujących – współpraca z Caritas parafialnym

styczeń 

 • Współpraca z higienistką szkolną – pogadanki na temat czystości i higieny osobistej
 • Szkolenie dla klas IV – VI z zakresu udzielania I pomocy z wykorzystaniem materiałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy
 • Udział uczniów naszej szkoły w całorocznej akcji fluoryzacji zębów.
 • Zakup szczoteczek dla uczniów
 • Akcja „Śnieżnobiały Uśmiech” – projekcja filmu i pokaz prawidłowego mycia zębów – prezentacja ulotek
 • promocja zdrowego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu

luty 

Spotkanie z kosmetyczką – Jak dbać o higienę, cerę, włosy i paznokcie w okresie dojrzewania?

marzec 

 • kontynuacja współpracy wolontariackiej ze Stowarzyszeniem „Tęcza” na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Skołyszynie organizacja spotkania – wspólne wielkanocne warsztaty plastyczne
 • „Wielkanocny Koszyczek – mały podarek dużo radości” zbiórka słodyczy dla dzieci z rodzin potrzebujących.

kwiecień 

 • Obchody Dni Służby Zdrowia – złożenie życzeń pracownikom Ośrodka Zdrowia w Skołyszynie.
 • Konkurs promujący zdrowe żywienie „Zdrowa kanapka”

maj 

 • Dyskoteka PCK
 • udział w obchodach Światowego Dnia PCK
 • – artykuł w gazetce szkolnej „Na Luzie”
 • – udział w obchodach w Rejonowym Oddziale PCK w Jaśl

czerwiec

 • Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa – spotkanie z honorowym dawcą krwi
 • podsumowanie Konkursu Czystości Klas
 • Profilaktyka wypadkowa – pogadanki o bezpieczeństwie podczas wakacji